Загальні права та обов’язки батьків

Батьки мають право:


1. Отримувати інформацію
1.1. Щодо документації, яка регулює діяльність школи (режим роботи, порядок керівництва, особливостями організації освітнього процесу) – Статутом, концепцією діяльності і розвитку, робочим навчальним планом, навчальними програмами та планами позаурочної роботи школи
1.2. Про результати всіх поточних тестувань (контрольних робіт), а також тестувань за підсумками року
1.3. про успіхи у навчанні та інші особливості розвитку учня (учениці) у вчителів, адміністрації, одержувати індивідуальні консультації з питань навчання і виховання

2. Брати участь
2.1. У підготовці та проведенні шкільних заходів
2.2. У наданні пропозиції до адміністрації школи стосовно підвищення ефективності освітнього процесу
2.3. У наданні матеріальної допомоги школі в грошовій або натуральній формі.

Батьки зобов'язані

1. Забезпечувати
1.1. Проходження учнем (ученицею) за вимогою адміністрації необхідного медичного огляду
1.2. Регулярне та пунктуальне відвідування школи (початок – о 8.30, закінчення – не пізніше 16.30)
1.3. Особистий супровід дітей (переважно – учнів початкових класів) до школи (з переданням їх учителю або черговому адміністратору) та зі школи додому. Відмова від супроводу фіксується особисто батьками в окремій заяві.
1.4. Попередження - усне та письмове про можливі пропуски занять з поважних причин
1.5. Контроль за станом ведення щоденника, виконанням домашніх завдань з усіх предметів
1.6. Наявність необхідного шкільного приладдя, форми для уроків фізкультури, змінного взуття

2. Відвідувати

2.1. Батьківські збори та інші заходи (семінари, засідання батьківського комітету) для батьків
2.2. Свята та конкурси за планом роботи школи
2.3. Вчителя (класного керівника, заступника директора, директора) у випадку виклику, у призначений день та час

3. Надавати
3.1. Посильну допомогу школі відповідно до заявлених потреб
3.2. Інформацію стосовно стану здоров’я і особливостей фізичного стану учня (учениці) задля її врахування під час освітнього процесу
3.3. Адміністрації школи інформацію про факти порушення етичних норм
3.4. Відшкодування майнового збитку, вчиненого учнем (ученицею), в тижневий термін

Кiлькiсть переглядiв: 104