/Files/images/2020- закон про освіту.jpg

ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ОСВІТУ"

Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

*статут закладу освіти;

*ліцензії на провадження освітньої діяльності;

*структура та органи управління закладу освіти;

*кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

*освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

*територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);

*ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

* мова (мови) освітнього процесу;

* наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

* матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

* річний звіт про діяльність закладу освіти;

* правила прийому до закладу освіти;

* умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

* перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

* інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

Кiлькiсть переглядiв: 1139