/Files/images/obdarovanst/img0.jpg

Як навчати обдарованих?

Методи навчання обдарованих дітей мають відповідати:

  • своїм основним завданням — наданню допомоги обдарованим учням в отриманні знань;
  • рівню інтелектуального та соціального розвитку дитини, різним вимогам і можливостям, аби виявляти основний та послідовний варі­анти розвитку здібностей дитини;
  • переходу від перцептивного рівня пізнання до вищих понятійних рівнів.

Творчі методи під час викладання спрямовані на:

визнання раніше невизнаних або невикористаних можливостей;
повагу до бажання дітей самостійно працювати;
уміння стримуватися від втручання у процес творчої діяльності;
надання дитині свободи вибору;
індивідуалізацію навчальної програми залежно від особливос­тей учня;
створення умов для конкретного втілення творчої ідеї;
заохочення роботи над проектами, пропозиціями самих учнів;
уникання будь-якого тиску на дітей;
підкреслення позитивного значення індивідуальних відмінностей;
схвалення результатів діяльності дітей;
надання можливості загального внеску в роботу групи;
повагу до потенційних можливостей учнів, які мають низький рівень навчальних досягнень;
демонстрацію ентузіазму;
надання авторитетної допомоги дітям, які висловлюють іншу Думку;
організацію безпосереднього спілкування звичайних дітей із обдарованими;
отримання максимальної користі від захоплення дітей;
терпимість (хоча б тимчасову) до безладдя;
уміння переконувати та пропагувати;
здібність до самоаналізу.

Учитель повинен:

1. Бути доброзичливим і чуйним. Знати психологічні особливості обдарованих дітей, розуміти їхні потреби та інтереси.
2.Мати досвід роботи в закладах для дітей молодшого та дошкіль­ного віку (зокрема й з власними дітьми).
3.Мати високий рівень інтелектуального розвитку.
4.Мати широке коло інтересів і вмінь.
5.Бути готовим до виконання найрізноманітніших обов'язків, по­в'язаних із навчанням обдарованих дітей.
6.Володіти почуттям гумору (але без нахилу до висміювання).
7.Бути самокритичним, готовим до перегляду своїх поглядів і по­стійного самовдосконалення.
8.Мати творчий особистий світогляд.
9. Мати добре здоров'я і високу життєздатність.
10.Мати спеціальну та післявузівську підготовку до роботи з об­дарованими дітьми й бути готовим до подальшого оволодіння спеціаль­ними знаннями.

ПАМ’ЯТКА ВЧИТЕЛЮ ДЛЯ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ

§ Постійно працюйте над вихованням почуттів дітей, особливо вразливих і чуттєвих до всього, що стосується їхнього «я».
§ Допомагайте обдарованим дітям виробити адекватну я-концепцію і самооцінку, розвивати емпатію.
§ Забезпечуйте сприятливу емоційну атмосферу, адже дитина набуває емоційного досвіду в процесі взаємодії з людьми.
§ Дотримуйтеся порядку й дисципліни, обдаровані діти, як і всі інші, повинні знати межу допустимої поведінки.
§ Скеровуйте енергію і творчість обдарованих дітей у потрібне русло, щоб їх праця приносила користь.
§ У роботі з обдарованими дітьми використовуйте дослідницький метод, це активізує їхню роботу.
§ Розвивайте здібності дітей, широко використовуйте метод самостійного набуття знань.
§ Привчайте обдарованих дітей працювати спільно, це допоможе їм легше адаптуватися до соціальних умов.
§ Заохочуйте дітей, це стимулює їх.
§ Тісно співпрацюйте з батьками обдарованих дітей, щоб розвинути здібності кожної дитини.

Реалізація мети щодо роботи з обдарованими здійснюється в таких аспектах:

організація позакласної діяльності;
забезпечення участі батьків у творчій діяльності дітей;
розвиток співпраці між молодшими і старшими учнями;
удосконалення взаємовідносин «учень-учитель-батьки».
Кiлькiсть переглядiв: 70