РЕЗОЛЮЦІЯ
засідання педагогічної ради
Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 90 Харківської міської ради Харківської області

«Про підсумки роботи школи у 2017/2018 навчальному році та пріоритетні завдання на 2018/2019 навчальний рік у контексті створення інноваційного освітнього простору Нової української школи»

Протокол від 31.08.2018 № 14
Керуючись Конституцією України, законами України («Про освіту», «Про загальну середню освіту»), Концепцією національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Стратегією національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, Концепцією Нової української школи, з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти, соціального захисту учасників освітнього процесу та різнобічного розвитку, виховання і соціалізації кожної особистості громадянина України, педагогічна рада ВИЗНАЧАЄ наступні пріоритетні напрямки розвитку на 2018/2019 навчальний рік та РЕКОМЕНДУЄ педагогічним працівникам направити зусилля на:
- удосконалення мережі освітнього закладу відповідно до запитів батьківської громадськості на освітні послуги та форми здобуття освіти;
- створення безпечних і комфортних умов для навчання, виховання, фізичного розвитку дітей, збереження та зміцнення їх здоров’я;
- формування сучасного освітнього середовища Нової української школи шляхом зміни просторово-предметного оточення, впровадження нових програм та засобів навчання;
- використання сучасних ІТ-технологій, мультимедійних засобів навчання, оновлення лабораторної бази для вивчення предметів природничо-математичного циклу;
- проведення комплексу заходів, спрямованих на якісну організацію освітнього процесу з урахуванням оновлених навчальних програм;
- орієнтацію методичної роботи на підвищення професійної майстерності педагогів щодо впровадження компетентнісного і діяльнісного підходів;
- підготовку вчителів 1-4-х класів до роботи за освітніми програмами нового Державного стандарту початкової загальної освіти;
- осучаснення форм і методів національно-патріотичного виховання дітей і молоді, формування в учнів української ідентичності, активної громадянської позиції, ціннісних ставлень і суджень, що слугуватимуть базою для успішної взаємодії із суспільством;
- сприяння життєвому самовизначенню учнів через урізноманітнення форм організації профорієнтаційної роботи та профільного навчання;
- підвищення рівня інформаційно-роз’яснювальної роботи серед батьківської громадськості з питань організації освітнього процесу;
- активізація співробітництва закладу освіти з професійно-технічними та закладами вищої освіти міста всіх рівнів акредитації.
- здійснення енергозберігаючих заходів: забезпечення контролю за витратами енергоносіїв;
- оновлення технологічного обладнання харчоблоку, меблів і м’якого інвентарю закладу освіти;
- проведення першочергових ремонтів приміщень та благоустрій території закладу освіти.
Кiлькiсть переглядiв: 233