Нормативно-правова база


 • Про порядок створення, реорганізації та ліквідації навчально-виховних закладів: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 228 –http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=228-94-%EF
 • Про Національну доктрину розвитку освіти: Указ Президента України від 17 квітня 2002 р. № 347/2002 – http://www.mon.gov.ua/education/average
 • Про затвердження Положення про навчальні майстерні загальноосвітнього навчально-виховного закладу: Наказ Міністерства освіти України від 16.06.1994 р. № 184 - http://ped-inform.org.ua/?p=506
 • Про запровадження шкільної форми для учнів середніх закладів освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. № 1004 -http://www.uazakon.com/document/spart88/inx88956.htm
 • Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. № 646 -http://www.uapravo.net/data/base49/ukr49927.htm
 • Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 964 -http://www.znz.edu-ua.net/storage/90.txt
 • Про внесення змін до Положення про загальноосвітній навчальний заклад: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1262 -http://www.uazakon.com/document/spart24/inx24686.htm
 • Про затвердження Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу: Наказ Міністерства освіти і науки України від 5 лютого 2001 р. № 45 - http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0146-01
 • Про затвердження Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів: Наказ Міністерства освіти і науки України від 24 липня 2001 р. № 553 - http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0678-01
 • Про затвердження Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів: Наказ Міністерства освіти і науки України від 14 лютого 2005 р. № 99 - http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1038.738.0
 • Про затвердження Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу: Наказ Міністерства освіти і науки України від 29 квітня 2002 р. № 284 -http://www.uazakon.com/document/spart13/inx13846.htm
 • Про назви, печатки, штампи, вивіски загальноосвітніх навчальних закладів: Наказ Міністерства освіти і науки України від 17 лютого 2004 р. № 120 -http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1031.249.0
 • Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу: Наказ Міністерства освіти і науки України від 2 червня 2004 р. № 440 -http://www.uazakon.com/document/fpart70/idx70870.htm
 • Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні: Указ президента України від 4 липня 2005 р. № 1013/2005 -http://uazakon.com/documents/date_40/pg_iocrwj.htm
 • Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2005 р. № 1312 - http://zakon.nau.ua/doc/?code=1312-2005-%EF
 • Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 24 -http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1053.24.0
 • Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 р. № 848 -http://www.uapravo.net/data/base28/ukr28235.htm

Кiлькiсть переглядiв: 503