Нормативно-правова база

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Конституція України: Прийнята на пятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – http://www.rada.gov.ua/const/const1.htm
Про освіту: Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII - http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page

Про загальну середню освіту: Закон України від 13 травня 1999 р. № 651-ХІV – http://www.osvita.org.ua/pravo/law_02/
Про Державну національну програму «Освіта» («Україна XXI століття»): Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993 р. № 896 – http://ostriv.in.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=1663&Itemid=1302
Про порядок створення, реорганізації та ліквідації навчально-виховних закладів: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 228 – http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=228-94-%EF
Про День працівників освіти: Указ Президента України від 11 вересня 1994 р. № 513/94 – http://www.znz.edu-ua.net/rb.php?r=23
Про Національну доктрину розвитку освіти: Указ Президента України від 17 квітня 2002 р. № 347/2002 – http://www.mon.gov.ua/education/average
Про інноваційну діяльність: Закон України від 4 липня 2002 р. № 40-ІV – http://dnop.com.ua/dnaop/act9448.htm?cats=

Розділ II. УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ

Про запровадження шкільної форми для учнів середніх закладів освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. № 1004 - http://www.uazakon.com/document/spart88/inx88956.htm
Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. № 646 - http://www.uapravo.net/data/base49/ukr49927.htm
Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 964 - http://www.znz.edu-ua.net/storage/90.txt
Про внесення змін до Положення про загальноосвітній навчальний заклад: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1262 - http://www.uazakon.com/document/spart24/inx24686.htm
Про затвердження Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу: Наказ Міністерства освіти і науки України від 5 лютого 2001 р. № 45 - http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0146-01
Про затвердження Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів: Наказ Міністерства освіти і науки України від 24 липня 2001 р. № 553 - http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0678-01
Про затвердження Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів: Наказ Міністерства освіти і науки України від 14 лютого 2005 р. № 99 - http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1038.738.0
Про затвердження Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу: Наказ Міністерства освіти і науки України від 29 квітня 2002 р. № 284 - http://www.uazakon.com/document/spart13/inx13846.htm
Про затвердження норм матеріального та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також вихованців шкіл-інтернатів: Наказ Міністерства освіти і науки України від 17 листопада 2003 р. № 763 - http://www.znz.edu-ua.net/rb.php?r=33&sort_order=0&page_num=6
Про назви, печатки, штампи, вивіски загальноосвітніх навчальних закладів: Наказ Міністерства освіти і науки України від 17 лютого 2004 р. № 120 - http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1031.249.0
Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу: Наказ Міністерства освіти і науки України від 2 червня 2004 р. № 440 - http://www.uazakon.com/document/fpart70/idx70870.htm
Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні: Указ президента України від 4 липня 2005 р. № 1013/2005 - http://uazakon.com/documents/date_40/pg_iocrwj.htm
Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2005 р. № 1312 - http://zakon.nau.ua/doc/?code=1312-2005-%EF
Про затвердження-Державної програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006-2010 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. № 1153 - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1153-2005-%EF
Про виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Назустріч людям» щодо забезпечення доступу до якісної освіти: Рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 18.08.2005р. № 8/1-2 - http://www.uazakon.com/document/fpart40/idx40843.htm

Розділ III. ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ В ГАЛУЗІ

Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 24 - http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1053.24.0
Державний стандарт початкової освіти
Кiлькiсть переглядiв: 575